Doradztwo Strategiczne

Budowa strategii, Analiza procesów biznesowych firmy, DNA marki

Technologia

– BODZIEC TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ –

Technologia to bardzo ważny bodziec transformacji gospodarczej. GBT Group pomaga przedsiębiorcom korzystać w pełni z inwestycji technologicznych poprzez łączenie umiejętności usprawniania procesów i wiedzy w zakresie strategii IT, architektury IT, projektowania, zarządzania procesami i operacjami.

Aby osiągać lepsze wyniki, niż konkurencja, konieczne jest globalne spojrzenie na wady i zalety funkcjonowania firmy. Służymy fachową pomocą poprzez tworzenie planów idealnych. GBT Group posiada doświadczenie w organizacji małych, średnich firm, a także korporacji. Dzięki wykształconej kadrze, znajomości najnowszych technik działania, światowych trendów i intuicji, zespół świadczy kompleksowe usługi związane z procesami biznesowymi, audytami wewnętrznymi i zarządzaniem projektami na najwyższym poziomie.

Gdyby tego było mało, to pomożemy zarządzać ryzykiem, w tym IT i finansowym. Stworzymy procesy usprawniające funkcjonowanie poszczególnych działów wprowadzając ład korporacyjny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom prowadzimy także usługi związane z wyceną i strategią, finansowaniem przedsiębiorstw czy tworzeniem modelu finansowego.

Zatem jeśli potrzebna jest zmiana organizacji IT dla zwiększenia korzyści, dostosowania do potrzeb organizacji, zwiększenia bezpieczeństwa informacji czy też występują potrzeby dostosowania i ustalenia priorytetów i miar IT lub ustalenia uzależnienia od dostawców z zewnątrz, bądź zmian we wnętrzu organizacji dla poprawy efektywności – służymy pomocą.

 

Nasze zadanie to Budowa Strategii
poczynając od etapu formułowania celów, poprzez analizę otoczenia i przedsiębiorstwa,
określenie wariantów rozwoju, a kończąc na wybórze wariantu optymalnego

Planowanie strategiczne umożliwia spojrzenie w przyszłość. Aby spojrzenie mogło być usystematyzowane i zorganizowane warto na początku określić wizję firmy, cele działania i plan, a także ocenić opcje strategiczne i wybrać realizatora obranej strategii rozwoju. Dzięki takim działaniom, z naszą pomocą będzie możliwe:

wypracowanie przewagi i wzmocnienie pozycji na rynku
koncentracja na dochodowym obszarze działalności
unikanie błędów
ochrona przed zmianami rynkowymi
motywowanie pracowników i nastawienie na osiąganie sukcesów
zwiększenie atrakcyjności firmy na tle konkurencji

Nasze usługi nie ograniczają się do teorii. Stawiamy na stałe monitorowanie i zmiany strategii w razie potrzeby.

 

Doradztwo organizacyjne

Przedsiębiorca ma zamiar w ramach swojego przedsiębiorstwa prowadzić działalność gospodarczą, w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niby proste, a jednak sam proces odpowiedniej organizacji przedsiębiorstwa już prosty nie jest. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, czy wspólnik spółki cywilnej lub jawnej. Przedsiębiorstwo może zostać podzielone na zakłady o różnym stopniu samodzielności, związane ze źródłami finansowania czy ryzyka rynkowe. Dla naszych klientów dopilnujemy wszelkich formalności związanych z samym przedsiębiorstwem, przedmiotem działania, podziałem na mniejsze jednostki. Zajmujemy się także realizacją wszelkich zamierzeń przedsiębiorstw w organizacji i rozwojem.

 

doradztwo strategiczne

Budowa procesów biznesowych

Wynika ona z potrzeby klientów i prowadzi do zaspokojenia wszelkich ich oczekiwań. Nad prawidłowym przebiegiem procesu czuwa sztab specjalistów GBT w obszarach zarządczym, operacyjnym i pomocniczym. Opracowany przez nas proces spełnia najważniejsze cechy, tj.
– definiuje jasno granice, wejście i wyjście
– składa się z działań usytuowanych w czasie i przestrzeni
– proces wbudowany jest strukturę organizacyjna przedsiębiorstwa
– w razie potrzeby obejmuje on kilka funkcji
– nakierowany jest na określonego odbiorcę

doradztwo strategiczne

AUDYT procesów biznesowych

usprawnienie działalności przedsiębiorstwa, ocena procesów i zarządzania ryzykiem w firmie, nadzór i kontrola ładu organizacyjnego.

 

audyt procesów biznesowych w obszarze operacyjnym i zgodności przekazanie części lub całości audytu wewnętrznego GBT opracowanie planów dla działu audytu konkretnej firmy organizację działu audytu w przedsiębiorstwie

 

Dzięki naszym działaniom nadzorowi podlegać mogą wszystkie ryzyka występujące w firmie. Podpowiemy jak wdrożyć mechanizmy kontroli wewnętrznej, udoskonalić przepływy informacji. Niewątpliwie przyczyni się to do optymalizacji kosztów, poprawy spójności i przejrzystości, uporządkowanie procesów biznesowych a także przekonania pracowników do działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i procedurami.

DNA firmy

Aby w pełni wykorzystać informacje biznesowe warto uporządkować dane w taki sposób, by jasno i precyzyjnie przedstawiać niezbędne do planowania, rozliczania i prognozowania dane operacyjne. System informacyjny, tzw. DNA firmy to droga do sukcesu i osiągania zamierzonych celów. GBT zajmie się taką analizą danych i wskaże właściwą drogę do tworzenia kolejnych planów. Systemy wykorzystywane przez nas stosują w controllingu takie funkcje jak budżetowanie, kontrole wykorzystania budżetu, kalkulacje kosztów, monitorowanie kondycji firmy, wielowymiarowe analizy i raportowanie zaawansowania oraz realizacji celu i planu.

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia?
Zobacz ile możesz zyskać.